Visby Graffiti

Välkommen till Visby Graffiti, detta är en hemsida som visar olika graffiti-målningar som finns eller har funnits i Visby. Graffiti är ju en omdebatterad företeelse och vi vill på intet sätt uppmana till skadegörelse av något slag, av den anledningen kommer vi bara att visa graffiti som målats på den legala väggen i Visby.

Målningarna visas årsvis, som ni väljer under rubriken "Målningar". Vi har valt att göra så eftersom nya målningar målas ovanpå de gamla och man på detta sätt kan se utvecklingen på väggen. Eftersom de flesta av målarna är okända för oss publiceras inga namn eller artistnamn tillsammans med målningarna, det framgår dock oftast på bilderna vem som målat.

Vi hoppas att denna hemsida kan stödja den legala delen av Graffiti-målning och att kommunen/regionen eller någon fastighetsägare ställer fler väggar till förfogande!!!

En fotokalender med motiv från väggen finns att ladda ned från http://www.visbygraffiti.se/GraffitiKalender2019.pdf

Gilla oss på FaceBook!! http://www.facebook.com/VisbyGraffiti

Twitter --> @ReecoyEnt
Instagram --> ReecoyEnt
Tumblr --> reecoyent
Flickr --> reecoyent

För karta till tillåtna väggen i Visby --> klicka här

Beslutet om att gamla gevärsskyttebanan även känd som målgolfen från och med den 26 augusti 2015 är en officiellt tillåten vägg för graffitimålning: TN § 192 Information om etablerande av en graffitivägg på A-7området


Beslutet om att utreda medborgarförslaget: KFN § 73 Medborgarförslag, legala platser för graffiti --> http://www.gotland.se/70182

Medborgarförslagethttp://www2.gotland.se/mbf/visa.asp?id=540

Graffitifrämjandet Gotland:
http://graffitiframjandet.se/om-gf/avdelningar/gf-gotland/

Region Gotland om klotter http://www.gotland.se/nollklotter